Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry
Bolagsrättsliga föreningen i Finland

Viimeisimmät uutiset

Vuoden 2017 parhaan yhtiöoikeude…

Suomen yhtiöoikeusyhdistys on myöntänyt palkinnon parhaasta vuoden 2017 yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta asianajaja, oikeustieteen tohtori Kari Lautjärvelle teoksellaan Yhtiön etu yhtiön johdon pää... Lue lisää

6.11.2018 pidetyn teemapäivän ma…

Yhtiöoikeusyhdistyksen teemapäivä järjestettiin 6.11.2018 PwC:llä. Teemapäivän aiheena oli hallitusmateriaalin jakaminen hallituksen jäsenten avustajille ja taustayhteisöille.   Tilaisuuden... Lue lisää

Syksyn teemapäivä 6.11.2018

Yhtiöoikeusyhdistyksen syksyn teemapäivä järjestetään 6.11.2018 klo 17:00 alkaen PricewaterhouseCoopers Oy:n tiloissa Ruoholahdessa, Itämerentori 2. Teemapäivän aiheena on hallitusmateriaalin jakamine... Lue lisää

Uutiset jäsenille

Suomen yhtiöoikeusyhdistys on myöntänyt palkinnon parhaasta vuoden 2017 yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta asianajaja, oikeustieteen tohtori Kari Lautjärvelle teoksellaan Yhtiön etu yhtiön johdon päätöksissä ja toimissa. Palkinto julkistettiin yhdistyksen teemapäivässä 6.11.2018.

Teoksellaan Lautjärvi osallistuu keskusteluun yhtiön edun sisällöstä ja merkityksestä. Merkitseekö yhtiön etu vain yhtiön ja sen osakkeenomistajien, vai myös yhtiön muiden sidosryhmien intressien huomioimista? Miten vahvasti yhtiön toimintaympäristön tulee vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan?

Palkintoraati korosti perusteluissaan teoksen ajankohtaisuutta. Lautjärven teos on erityisen ajankohtainen, koska voimassaolevan osakeyhtiölain ulkopuolinen kehitys kyseenalaistaa yhä enenevissä määrin perinteistä ajattelua osakkeenomistajaintressin keskeisyydestä. Vallitseva yhtiöoikeudellinen keskustelu osakkeenomistajaintressin keskeisyydestä on palvellut välineenä erityisesti yhtiön johdon ja omistajien välisen intressitasapainon määrittämisessä. Osakkeenomistajakeskeisyys ei kuitenkaan välttämättä tulevaisuudessa riitä perustelemaan osakeyhtiön legitimiteettiä.

Lautjärvi erittelee teoksessaan seikkaperäisesti yhtiön edun oikeudellista sisältöä eri näkökulmista. Hän myös tekee de lege ferenda -kannanottoja siitä, miten normeja johdon velvollisuuksista tulisi kehittää. Merkittävin näistä ehdotuksista koskee lojaliteettivelvoitteen eriyttämistä yleisestä huolellisuusvelvoitteesta omaksi säännöksekseen. Eriyttämisen myötä lojaliteettivelvoitteen soveltamisala laajenisi nykyisestä kohdentumisestaan yhtiötä kohtaan. Lautjärven ehdotuksen mukaan johdon tulisi siten korvata lojaliteettivelvoitettaan tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahinko myös osakkaalle tai muulle henkilölle kuten velkojalle.

Palkintoraati totesi, että Lautjärven käsittelemä aihepiiri on myös omiaan herättämään voimakasta mielipiteen vaihtoa yhdistyksenkin jäsenkunnassa, mikä osaltaan todentaa sen, että Lautjärven teos ansaitsee tulla palkituksi.

“Olen iloinen teokseni saamasta huomiosta ja sen herättämästä keskustelusta, ja arvostan palkintoa erityisestä asiaa tuntevien kollegojen myöntämänä”, kiittelee Lautjärvi.

Kirjoituspalkinnosta päätti yhdistyksen hallitus palkintoraadin esityksestä. Palkintoraatiin kuuluivat Timo Kaisanlahti, Ville Pönkä, Ari Savela ja Ilkka Harju.


Yhtiöoikeusyhdistyksen syksyn teemapäivä järjestetään 6.11.2018 klo 17:00 alkaen PricewaterhouseCoopers Oy:n tiloissa Ruoholahdessa, Itämerentori 2. Teemapäivän aiheena on hallitusmateriaalin jakaminen hallituksen jäsenten avustajille ja taustayhteisöille.


   Lue lisää...

OTK Hanna Savolainen väittelee 15.6.2018 klo 12 alkaen Itä-Suomen yliopistossa aiheesta "Noteeraamattoman yhtiön vähemmistöosakkeen lunastushinnan määrittäminen osakeyhtiölain 18 luvun mukaisissa lunastuksissa". Väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Aurora-rakennuksen tilassa AU100 (yliopistonkatu 2). Vastaväittäjänä on professori Veikko Vahtera ja kustoksena professori Matti Turtiainen.
 

Yhtiöoikeusyhdistyksen vuosikokous ja teemapäivä järjestetään 19.4.2018 ja aiheena on Eurooppalainen malliosakeyhtiölaki (European Model Company Act, EMCA). Tilaisuus järjestetään osoitteessa: Kasarmin Salit, Kasarmikatu 21 B. Vuosikokous alkaa klo 15:30 ja varsinainen seminaari heti sen päätyttyä, arviolta noin klo 16:00.

   Lue lisää...

Yhtiön edustamista käsittelevä teemapäivä järjestettiin 15.2.2018 Nordean tiloissa. Teemapäivän alustajina toimivat professori Seppo Villa, apulaisprofessori Olli Norros sekä OTT Sakari Wuolijoki. Villan ja Norroksen esitykset sekä tilaisuudessa käsitellyt harjoitstapaukset ovat jäsenten saatavilla alla olevista linkeistä.


   Lue lisää...

Yhtiöoikeusyhdistyksen teemapäivä järjestetään 15.2.2018 alkaen klo 16 Nordean tiloissa Vallilassa (Aleksis Kiven katu 7). Teemapäivän aiheena on osakeyhtiön edustamiseen (toiminimen kirjoittamiseen) liittyvät kysymykset. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet on lähetetty sähköpostitse jäsenille.

   Lue lisää...

Korkein oikeus (KKO) on antanut 21.12.2017 ennakkoratkaisun KKO:2017:94 koskien vastuun samastamista ja palkkaturvasaatavia. Tapauksessa KKO katsoi, että A Oy oli samastamisen perusteella vastuussa konkurssiin asetetun B Oy:n työntekijöille maksetusta palkkaturvasta. Yhtiöt olivat saman yksityishenkilön omistuksessa ja määräysvallassa.

Yhtiöoikeusyhdistyksen teemapäivä ja vuosikokous pidetään maanantaina 21.8.2017 klo 16 Castrén & Snellmanilla. Teemapäivän aiheena on yhtiön edun käsitteen ja merkityksen arvioiminen yhtiöoikeudessa. Tilaisuuden alustajina toimivat professori Petri Mäntysaari, asianajaja, OTT Kari Lautjärvi ja dosentti Ville Pönkä, jotka kaikki ovat tutkineet aihetta laajasti.

ELSA Finland järjesti 28.4.2017 jo kymmenettä kertaa kansallisen oikeustapauskilpailun oikeustieteen opiskelijoille.

Yhtenä oikeustapauskilpailun yhteistyökumppanina yhtiöoikeusyhdistys palkitsi kilpailun parhaan puhujan. Paras puhuja oli Pauliina Repo ja voittajajoukkue joukkue Mäkitalo. Kilpailun oikeustapaus oli toista vuotta peräjälkeen yhtiöoikeudellinen. 


Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on julkaissut kutsun kauppaoikeuden professorin Lauri Cederbergin (1881-1943) muotokuvan paljastustilaisuuteen Suomen Laki –saliin (PIV) Porthaniaan ja sen jälkeen Lehtisaliin (P219) nauttimaan lasillinen kuohuvaa torstaina 26.1.2016 klo 16.15 alkaen.

Kutsu tilaisuuteen, ohjelma sekä e-lomake ilmoittautumista varten löytyvät oikeustieteellisen tiedekunnan sivuilta.


Tilintarkastussääntely on viimeisen parin vuoden aikana voimakkaasti uudistunut. Lisäksi esimerkiksi osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin on otettu tilintarkastusdirektiivin tarkastusvaliokuntasäätelyyn perustuvia uusia säännöksiä hallituksen tehtävistä. 

Yhtiöoikeusyhdistys järjesti 30.11.2016 lounastilaisuuden tilintarkastussääntelyn uudistusten teemalla. Tilaisuudessa alustivat työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Marja Hanski sekä KHT Tiina Torniainen KPMG:ltä. 

   Lue lisää...

Tietoa meistä

Tavoitteenamme on kerätä suomalaiset yhtiöoikeuden asiantuntijat saman aatteellisen katon alle. Järjestämme jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa korkeatasoisen yhtiöoikeuspäivän, jossa keskitymme ajankohtaisiin yhtiöoikeudellisiin teemoihin.

 

Yhteystiedot

 • Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry
  c/o Vesa Rasinaho
  Corporate Counsel
  Roschier Asianajotoimisto Oy
 • Keskuskatu 7 A
  00100 Helsinki
  GSM: +358 40 769 8253
 • Lähetä sähköpostia

Seuraa meitä