perjantai, 17 maaliskuu 2017 13:28

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutos hyväksytty Euroopan Parlamentissa

Euroopan Parlamentti hyväksyi 14.3.2017 direktiiviehdotuksen osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin (2007/36/EY) muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta. Hyväksytty direktiiviteksti on saatavilla Euroopan Parlamentin internetsivuilla. Sen keskeiseen sisältöön kuuluvat muun muassa:  


-          listayhtiön osakkeenomistajien oikeus äänestää johdon palkitsemispolitiikasta yhtiökokouksessa (say on pay)

-          velvollisuus laatia palkitsemisraportti ja sen käsittely yhtiökokouksessa

-          lähipiiriliiketoimiin liittyvät julkistamis- ja raportointimenettelyt

-          institutionaalisten sijoittajien ja omaisuudenhoitajien velvollisuus julkistaa osakkeenomistajavaikuttamispolitiikkansa

-          listayhtiöiden oikeus tunnistaa osakkeenomistajansa kuitenkin huomioiden tietyt kansalliset menettelyt

Direktiivin voimaantulo edellyttää Euroopan Unionin neuvoston hyväksyntää. EU-maiden tulee saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 24 kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulosta. 

  

Tietoa meistä

Tavoitteenamme on kerätä suomalaiset yhtiöoikeuden asiantuntijat saman aatteellisen katon alle. Järjestämme jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa korkeatasoisen yhtiöoikeuspäivän, jossa keskitymme ajankohtaisiin yhtiöoikeudellisiin teemoihin.

 

Yhteystiedot

 • Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry
  c/o Vesa Rasinaho
  Senior Counsel
  Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
 • Eteläesplanadi 14
  00130 Helsinki
  GSM: +358 40 769 8253
 • Lähetä sähköpostia

Seuraa meitä