http://www.vaikuta-lakiin.fi/

Oikeusministeriö selvittää osakeyhtiölain toimivuutta, vaikutuksia ja kehittämistarpeita 6.-25.10.2015 avoimessa verkkokeskustelussa. Osallistujat voivat tehdä uusia ehdotuksia sekä nähdä, kommentoida ja äänestää kaikkia ehdotuksia samalla tavalla. Osallistuminen edellyttää rekisteröintiä (oikea yläkulma). Keskustelun avaukseksi kerätyt ideat ja kommentit eivät edusta oikeusministeriön virallista kantaa.

Verkkokeskustelun palaute otetaan huomioon osakeyhtiölain toimivuutta ja muutostarvetta koskevassa arviomuistiossa, joka laaditaan virkatyönä oikeusministeriössä syksyllä 2015.  Arviomuistiosta järjestetään kuuleminen vuoden 2016 alkupuolella ennen päätöstä mahdollisen lainvalmisteluhankkeen aloittamisesta.