Oikeustapaukset

Yhtiöoikeudelliset oikeustapaukset

Alla oleva lista sisältää osakeyhtiöitä käsittelevät korkeimman oikeuden ennakkopäätökset vuodesta 2004 eteenpäin.

KKO:2020:99

Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen
Lunastushinta

KKO:2020:34

Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen
Yhtiökokouksen päätöksen moite
Osakassopimus

KKO:2020:5

Konkurssi – Konkurssin edellytykset
Velan vanhentuminen
Osakeyhtiö

KKO 2018:20

Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos 
Veropetos – Törkeä veropetos
Osakeyhtiö – Samastaminen

KKO 2018:19

Osakeyhtiö – Suunnattu osakeanti – Sulautuminen – Yhdenvertaisuus

KKO 2017:94

Osakeyhtiö – Samastaminen
Palkkaturva

KKO 2017:58

Konkurssi – Konkurssin edellytykset
Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen
Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen toimivalta

KKO:2016:58

Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen
Osakeyhtiö – Hallituksen jäsen

KKO:2016:26

Oikeusvoima
Osakeyhtiö – Osakeyhtiön purkautuminen

KKO:2015:105

Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite
Konserni – Yhtiön varojen käyttö – Yhdenvertaisuus – Konserniavustus

KKO:2015:104

Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Tilinpäätöksen ja osingonjakopäätöksen moite
Konserni – Konserniavustus

KKO:2015:19

Osakeyhtiö – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2015:17

Osakeyhtiö
Samastaminen

KKO:2014:65

Osakeyhtiö – Yhtiön varojen käyttö
Sopimus – Sopimuksen sitovuus

KKO:2013:75

Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Lunastuslauseke

KKO:2012:65

Osakeyhtiö – Hallituksen jäsen – Selvitystila
Vahingonkorvaus

KKO:2012:64

Osakeyhtiö – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Lunastushinta

KKO:2010:84

Osakeyhtiö – Rekisteristä poistettu yhtiö – Puhevalta Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon

KKO:2009:41

Osakeyhtiö – Sulautuminen Panttaus

KKO:2009:19

Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Lunastushinta

KKO:2006:90

Osakeyhtiö – Hallitus – Konserni
Panttaus – Panttauksen pätevyys

KKO:2006:19

Osakeyhtiö – Osake – Yhtiöjärjestyksen tulkinta – Yhtiövastike

KKO:2005:122

Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2005:47

Osakeyhtiö – Rekisteröiminen

KKO:2004:35 

Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Osakkeen lunastaminen – Kanneaika 

Alla oleva lista sisältää asunto-osakeyhtiöitä koskevat korkeimman oikeuden ennakkopäätökset vuodesta 2004 eteenpäin.

KKO 2021:35

Asunto-osakeyhtiö – Vahingonkorvaus – Rakennuksen kunnossapito

KKO 2021:32

Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö

KKO 2021:12

Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen

KKO 2020:28

Kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiöjärjestys – Yhtiöjärjestyksen tulkinta – Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

KKO 2018:55

Oikeudenkäyntimenettely
Tuomioistuinsovittelu – Sovinto
Asunto-osakeyhtiö – Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

KKO:2017:22

Asunto-osakeyhtiö – Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

KKO:2017:2

Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen

KKO:2016:43

Asunto-osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Yhdenvertaisuus
Yhtiöjärjestys – Yhtiövastike – Käyttömaksu

KKO:2016:33

Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot – Rakennuksen kunnossapito
Vahingonkorvaus – Vahingonkorvausvastuu

KKO:2015:87

Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö – Rakennuksen kunnossapito

KKO:2013:74

Asunto-osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Hallitus – Toimikausi – Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

KKO:2013:47

Asuntokauppa – Asuntokauppalain soveltaminen
Asunto-osakeyhtiö – Grynderi

KKO:2012:88 

Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot – Yhtiöjärjestys – Hallinta

KKO:2011:39

Asunto-osakeyhtiö – Osakkeenomistajan muutostyö – Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

KKO:2010:17

Asunto-osakeyhtiö – Isännöitsijäntodistus – Hallituksen jäsenen vastuu
Asuntokauppa – Asuntokauppalain soveltaminen
Vahingonkorvaus

KKO:2009:60

Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot – Rakennuksen kunnossapito

KKO:2009:22

Asunto-osakeyhtiö – Yhtiövastike – Vesimaksu – Yhtiöjärjestyksen tulkinta – Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen

KKO:2008:64

Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Osakkeenomistajan muutostyö

KKO:2008:7 

Asunto-osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2007:15

Asunto-osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Yhtiövastike – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot

KKO:2005:83 

Asunto-osakeyhtiö – Asunto-osakeyhtiön rakennus ja huoneistot – Rakennuksen kunnossapito – Yhtiövastike – Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2005:65

Asunto-osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2005:26

Asunto-osakeyhtiö – Asunto – osakeyhtiön rakennus ja huoneistot – Yhtiökokouksen päätöksen moite

KKO:2004:91

Asunto-osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen

Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry