Yhdistyksen syksyn teemapäivä järjestettiin 7.12.2015 Elinkeinoelämän keskusliiton tiloissa, Helsingissä.  Teemapäivässä käsiteltiin osakeyhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien välistä vuoropuhelua ja tietojenjakoa.Teemapäivän alustajina toimivat ministeri Christoffer Taxell, ylijohtaja Pekka Timonen Työ- ja elinkeinoministeriöstä, toimitusjohtaja Timo Ritakallio Ilmarisesta sekä asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellmanilta.

Esitelmät:

Christoffer Taxell – Vuoropuhelu osakkeenomistajan ja hallituksen välillä

Pekka Timonen – Omistajan läsnäolo ja omistajan informoiminen

Timo Ritakallio – Ilmarinen omistajana

Riikka Rannikko – Yhteydenpito osakkeenomistajien kanssa