Oikeusministeriö suunnittelee osakeyhtiöiden minimiosakepääomavaatimuksen poistamista ja perustamisbyrokratian helpottamista – HE-luonnos julkaistu

Oikeusministeriö on julkaissut hallituksen esitysluonnoksen osakeyhtiölain ja eräiden muiden yhtiölakien muuttamiseksi. Kommentointiaikaa on 23.9.2018 saakka.

Hallituksen esitysluonnos ja lausuntopohja löytyvät lausuntopalvelu.fi:stä.

Keskeisimpiä hallituksen esitysluonnoksessa esitettyjä muutosehdotuksia:
– Yksityisten osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistettaisiin, samoin kuin vastaava osuuskunnan vararahaston kartuttamisvelvollisuus.
– Perustamiseen liittyvä byrokratia vähenisi, kun alle 80 000 euron osakepääoman omaavien yksityisten osakeyhtiöiden ei tarvitsisi toimittaa kaupparekisteriin tilintarkastajan lausuntoa tai muuta selvitystä osakepääoman maksusta.
– Julkisten osakeyhtiöiden (Oyj) vähimmäispääoman (nyt 80 000 euroa) alentamista suunnitellaan. Oikeusministeriö pyytää lausunnonantajia ottamaan kantaa, mikä olisi tarkoituksenmukainen vähimmäisosakepääoman määrä.
– Osakepääoman menettämistä ei enää alle 80 000 euron osakepääoman omaavissa yksityisissä osakeyhtiöissä ilmoitettaisi kaupparekisteriin, vaan tämä mainittaisiin seuraavan tilinpäätöksen liitetiedoissa.
– Kaikki yhtiöt voisivat jatkossa hakea osakepääoman menettämisen kaupparekisterimerkinnän poistamista, kun oma pääoma on positiivinen (tällä hetkellä lain mukaan merkintä voidaan poistaa vasta, kun oma pääoma on puolet osakepääomasta).

Yhtiöoikeusyhdistyksen lausunto osakeyhtiölain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Yhtiöoikeusyhdistys on antanut lausunnon oikeusministeriön julkaisemasta osakeyhtiölain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta (Lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta 18.8.2016).

 

Lausunnon laatimiseen osallistuivat yhdistyksen hallituksen ohella yhdistyksen jäsenet Jussi Pelkonen, Tarja Wist, Sebastian Kellas, Ilkka Harju ja Rasmus Sundström. Lausunnon laatimisessa yhdistystä avusti lisäksi OTM Lauri Ignatius.