Vuosien 2013-2014 paras yhtiöoikeudellinen kirjoitus -palkinto

Yhtiöoikeusyhdistys palkitsi teemapäivänsä 7.12.2015 yhteydessä vuosien 2013-2014 parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen.

Kirjoituspalkinnon yleisenä valintakriteerinä on kirjoituksen sisällön merkittävyys suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehittämiselle.

Palkinnon saajina ovat: Patrik Nyström – Mikko Rajavuori: Yritysvastuu ja yhtiön etu Arctia Shippingin tapauksessa. Lakimies 5/2014.

Palkintoraadin muodostivat:

Professori Veikko Vahtera

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen

Päälakimies, OTT Timo Kaisanlahti

Asianajaja, OTT Ari Savela

Palkintoraati perusteli palkinnon seuraavasti:

Nyt palkittava kirjoitus voidaan nähdä jonkinlaisena haasteena suomalaisen valtavirtayhtiöoikeuden teoriaperustalle ja sen voiton tuottamista korostavalle näkemykselle yhtiön edusta (jota kirjoituspalkintoraatikin suurelta osin edustaa). Kirjoitus on tervetullut avaus ja osoittaa, että yhtiöoikeudellisessa tutkimuksessa on ensinnäkin osattava tunnistaa yritysvastuun sisältö ja tämän lisäksi kyettävä vastaamaan yritysvastuun yhä kasvavaan merkitykseen. Näin on erityisesti silloin, kun osakeyhtiön omistajana on valtio, kuten nyt palkitussa kirjoituksessa arvioidussa tapauksessa. Kirjoitus ei ole asenteellinen tai saarnaava. Yhtiön edun käsitettä lähestytään analyyttisesti ja rakentavasti. Kirjoituksesta myös ilmenee, että kirjoittajat tunnistavat ne haasteet, joita yhtiön edun monipäämääräiseen tulkintaan liittyisi. Kirjoittajat hallitsevat käsittelemänsä teeman hyvin, mikä näkyy muun muassa kirjoituksen lähdeaineksessa että käsittelytavan systemaattisuudessa. Kirjoitus on palkintoraadin mielestä tärkeä yhtiöoikeudellista keskustelua lisäävä puheenvuoro aiheesta, josta varmuudella tullaan lähivuosina esittämään useita erilaisia mielipiteitä.