Yhtiöoikeusyhdistys palkitsi vuosikokouksensa 31.5.2016 yhteydessä vuoden 2015 parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen. 

Palkinnon saajana on: Ville Pönkä – Osakkeen lunastaminen (2015).

Palkintoraadin muodostivat:

Professori Veikko Vahtera
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
Päälakimies, OTT Timo Kaisanlahti
Asianajaja, OTT Ari Savela

Kirjoituspalkinnon yleisenä valintakriteerinä on kirjoituksen sisällön merkittävyys suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehittämiselle.

Nyt palkittava kirjoitus on sisällöltään laaja, lähes 900 s. monografia osakkeen lunastustematiikasta. Kirjassa on käsitelty kattavasti erilaiset lunastustilanteet ja koottu huolellisesti aiempi teemaa koskeva tutkimus. Kirjaan sisältyy osakkeen jakamattomuuden ja vapaan luovutettavuuden periaatteiden sekä perusoikeuksien tarkastelua. Osakkeiden lunastustilanteet ovat varsin yleisiä ja synnyttävät usein myös sangen moninaisia yhtiöoikeudellisia ongelmia. Teos tulee käytännön tarpeeseen. Kirja osoittaa, että lainopillinenkin tutkimus voi kehittää yhtiöoikeutta nostamalla esiin esimerkiksi lainsäädännön ongelmakohtia. Kirjassa muun muassa puolletaan Ruotsin mallin mukaisesti etuostolausekkeen sallimista yhtiöjärjestyksessä.