Yhtiöoikeusyhdistys palkitsi vuosikokouksensa 21.8.2017 yhteydessä Hanna Savolaisen ja Jani Saastamoisen vuoden 2016 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta.

Palkittu artikkeli on: Hanna Savolainen ja Jani Saastamoinen – LM 2/2016: OYL 18:7:n mukainen käypä hinta – tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräytymisestä.

Palkintoraadin muodostivat:

Professori Veikko Vahtera
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
Päälakimies, OTT Timo Kaisanlahti
Asianajaja, OTT Ari Savela

Kirjoituspalkinnon yleisenä valintakriteerinä on kirjoituksen sisällön merkittävyys suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehittämiselle.

Kirjoituksessa tarkastellaan millaisin arvonmääritysmenetelmin OYL 18 luvun mukaisissa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyissä lunastushintaa on määritelty. Artikkelissa on oivallisesti yhdistetty oikeudellinen analyysi tilastolliseen tarkasteluun tavalla, jonka yleistyminen Suomalaisessa yhtiöoikeuden tutkimuksessa olisi toivottavaa. Kun parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen keskeisenä valintakriteerinä on kirjoituksen vaikutus suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehittymiselle, edustaa Savolaisen ja Saastamoisen kirjoitus sellaista tutkimussuuntausta, joka on omiaan tuomaan uusia välineitä yhtiöoikeudellisen sääntelyn toimivuuden arvioimiseen.