Yhtiöoikeusyhdistyksen vuosikokous ja teemapäivä järjestetään 19.4.2018 ja aiheena on Eurooppalainen malliosakeyhtiölaki (European Model Company Act, EMCA). Tilaisuus järjestetään osoitteessa: Kasarmin Salit, Kasarmikatu 21 B. Vuosikokous alkaa klo 15:30 ja varsinainen seminaari heti sen päätyttyä, arviolta noin klo 16:00.

Mallilakia esittelevät sen valmistelleen työryhmän jäsenet, professorit Theodor Baums, Pierre-Henri Conac ja Matti J. Sillanpää. Tilaisuuteen voivat osallistua yhtiöoikeusyhdistyksen jäsenet ja ilmoittautumisohjeet on lähetetty jäsenille sähköpostitse.