Yhtiöoikeusyhdistyksen hallitus on päättänyt antaa yhdistyksen nimissä lausunnon oikeusministeriön julkaisemasta osakeyhtiölain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta. Lausunnon määräpäivä on 18.8.2016. 

Mikäli yhdistyksen jäsenet ovat kiinnostuneita osallistumaan yhdistyksen nimissä lähetettävän lausunnon valmisteluun, kiinnostuneet otetaan mielellään mukaan laatimistyöhön.

Kiinnostuneita pyydämme olemaan yhteydessä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Vesa Rasinahoon (vesa.rasinaho(at)roschier.com, 040 769 8253). 

Yhdistys pyrkii lausunnoillaan ja muulla toiminnallaan vaikuttamaan lainsäädännön riittävyyteen ja hyvään laatuun. Lainsäädännössä ei tulisi olla aukkoja eikä ylisääntelyä, sen tulisi olla selkeää ja perustelujen relevantteja. Erityisosaamisensa perusteella yhdistys lausuu myös teknisistä detaljeista, jos niillä on käytännön merkitystä. Lausunnoissa vältetään puhdasta teoretisointia ja kannanottoja erityisintresseihin.