Vuoden 2016 paras yhtiöoikeudellinen kirjoitus -palkinto

Yhtiöoikeusyhdistys palkitsi vuosikokouksensa 21.8.2017 yhteydessä Hanna Savolaisen ja Jani Saastamoisen vuoden 2016 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta.

Palkittu artikkeli on: Hanna Savolainen ja Jani Saastamoinen – LM 2/2016: OYL 18:7:n mukainen käypä hinta – tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräytymisestä.

Palkintoraadin muodostivat:

Professori Veikko Vahtera
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
Päälakimies, OTT Timo Kaisanlahti
Asianajaja, OTT Ari Savela

Kirjoituspalkinnon yleisenä valintakriteerinä on kirjoituksen sisällön merkittävyys suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehittämiselle.

Kirjoituksessa tarkastellaan millaisin arvonmääritysmenetelmin OYL 18 luvun mukaisissa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyissä lunastushintaa on määritelty. Artikkelissa on oivallisesti yhdistetty oikeudellinen analyysi tilastolliseen tarkasteluun tavalla, jonka yleistyminen Suomalaisessa yhtiöoikeuden tutkimuksessa olisi toivottavaa. Kun parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen keskeisenä valintakriteerinä on kirjoituksen vaikutus suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehittymiselle, edustaa Savolaisen ja Saastamoisen kirjoitus sellaista tutkimussuuntausta, joka on omiaan tuomaan uusia välineitä yhtiöoikeudellisen sääntelyn toimivuuden arvioimiseen.

Vuoden 2015 paras yhtiöoikeudellinen kirjoitus -palkinto


Yhtiöoikeusyhdistys palkitsi vuosikokouksensa 31.5.2016 yhteydessä vuoden 2015 parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen. 

Palkinnon saajana on: Ville Pönkä – Osakkeen lunastaminen (2015).

Palkintoraadin muodostivat:

Professori Veikko Vahtera
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
Päälakimies, OTT Timo Kaisanlahti
Asianajaja, OTT Ari Savela

Kirjoituspalkinnon yleisenä valintakriteerinä on kirjoituksen sisällön merkittävyys suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehittämiselle.

Nyt palkittava kirjoitus on sisällöltään laaja, lähes 900 s. monografia osakkeen lunastustematiikasta. Kirjassa on käsitelty kattavasti erilaiset lunastustilanteet ja koottu huolellisesti aiempi teemaa koskeva tutkimus. Kirjaan sisältyy osakkeen jakamattomuuden ja vapaan luovutettavuuden periaatteiden sekä perusoikeuksien tarkastelua. Osakkeiden lunastustilanteet ovat varsin yleisiä ja synnyttävät usein myös sangen moninaisia yhtiöoikeudellisia ongelmia. Teos tulee käytännön tarpeeseen. Kirja osoittaa, että lainopillinenkin tutkimus voi kehittää yhtiöoikeutta nostamalla esiin esimerkiksi lainsäädännön ongelmakohtia. Kirjassa muun muassa puolletaan Ruotsin mallin mukaisesti etuostolausekkeen sallimista yhtiöjärjestyksessä.

Suomen yhtiöoikeusyhdistys palkitsi Helena Huuskan parhaan puhujan -kunniamaininnalla ELSA:n oikeustapauskilpailussa

Suomen yhtiöoikeusyhdistys oli tänä vuonna mukana the European Law Students’ Associationin kansallisessa oikeustapauskilpailussa. Oikeustapauskilpailun oikeudenala vaihtelee vuosittain, mutta tänä vuonna yhdeksättä kertaa järjestettävän kilpailun aihe oli yhtiöoikeudellinen ja se kokosi yhteen yhtiöoikeudesta kiinnostuneita opiskelijoita Turun, Helsingin ja Lapin tiedekunnista. Kilpailuun osallistuneet joukkueet syventyivät vuoden aikana ennen kaikkea apporttisääntelyyn sekä osakeyhtiölain mukaiseen vahingonkorvaukseen.

Alkukarsinnat joukkueiden välillä hoidettiin kirjallisessa osiossa, jossa joukkueet laativat sekä kannekirjelmän että vastineen. Kirjallisesta osiosta 29.4.2016 pidettävään semifinaaliin ja finaaliin raivasivat tiensä neljä parasta joukkuetta. Kahden parhaan joukkueen lisäksi on ollut tapana palkita koko finaalipäivän paras yksilösuoritus parhaan puhujan palkinnolla. Tänä vuonna yhtiöoikeusyhdistys palkitsi Helena Huuskan (Helsingin yliopisto) kunniamaininnalla ja 300 euron stipendillä menestyksekkäästä esiintymisestä kilpailussa. Oikeustapauskilpailun palkintojenjaossa kunniamaininnan oli myöntämässä yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Rasinaho.

Vuosien 2013-2014 paras yhtiöoikeudellinen kirjoitus -palkinto

Yhtiöoikeusyhdistys palkitsi teemapäivänsä 7.12.2015 yhteydessä vuosien 2013-2014 parhaan yhtiöoikeudellisen kirjoituksen.

Kirjoituspalkinnon yleisenä valintakriteerinä on kirjoituksen sisällön merkittävyys suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehittämiselle.

Palkinnon saajina ovat: Patrik Nyström – Mikko Rajavuori: Yritysvastuu ja yhtiön etu Arctia Shippingin tapauksessa. Lakimies 5/2014.

Palkintoraadin muodostivat:

Professori Veikko Vahtera

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen

Päälakimies, OTT Timo Kaisanlahti

Asianajaja, OTT Ari Savela

Palkintoraati perusteli palkinnon seuraavasti:

Nyt palkittava kirjoitus voidaan nähdä jonkinlaisena haasteena suomalaisen valtavirtayhtiöoikeuden teoriaperustalle ja sen voiton tuottamista korostavalle näkemykselle yhtiön edusta (jota kirjoituspalkintoraatikin suurelta osin edustaa). Kirjoitus on tervetullut avaus ja osoittaa, että yhtiöoikeudellisessa tutkimuksessa on ensinnäkin osattava tunnistaa yritysvastuun sisältö ja tämän lisäksi kyettävä vastaamaan yritysvastuun yhä kasvavaan merkitykseen. Näin on erityisesti silloin, kun osakeyhtiön omistajana on valtio, kuten nyt palkitussa kirjoituksessa arvioidussa tapauksessa. Kirjoitus ei ole asenteellinen tai saarnaava. Yhtiön edun käsitettä lähestytään analyyttisesti ja rakentavasti. Kirjoituksesta myös ilmenee, että kirjoittajat tunnistavat ne haasteet, joita yhtiön edun monipäämääräiseen tulkintaan liittyisi. Kirjoittajat hallitsevat käsittelemänsä teeman hyvin, mikä näkyy muun muassa kirjoituksen lähdeaineksessa että käsittelytavan systemaattisuudessa. Kirjoitus on palkintoraadin mielestä tärkeä yhtiöoikeudellista keskustelua lisäävä puheenvuoro aiheesta, josta varmuudella tullaan lähivuosina esittämään useita erilaisia mielipiteitä.